Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Eenheid in verscheidenheid en ontwikkeling

De Lowys Porquinstichting stelt zichzelf de bevordering van het Rooms-Katholiek en Protestants Christelijk onderwijs ten doel in de regio West-Brabant en Tholen. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is de basis van waaruit wij handelen. Deze eenheid in verscheidenheid is vertaald in vier kernbegrippen:

  • kwaliteit
  • betrokkenheid
  • ruimte
  • innovatie


Alle scholen van de Lowys Porquinstichting spelen in op het veranderend leren van de aan hen toevertrouwde leerlingen en creëren ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren voor elke leerling in een steeds verder digitaliserende leeromgeving.

De scholen zijn ambitieus, hebben een duidelijke focus op onderwijsresultaat en houden rekening met de diversiteit en de belangen van de leerling- en ouderpopulatie.

Het onderwijsaanbod is afgestemd op de mogelijkheden van zowel de leerlingen als van de school.

De scholen hebben een duidelijke visie op het pedagogisch en didactisch handelen, met aandacht voor zingeving, duurzaamheid
en welbevinden van leerlingen en medewerkers.

Het bestuur en de medewerk(st)ers van de scholen van de Lowys Porquinstichting zorgen er voor dat alle scholen in ontwikkeling
zijn en blijven.

Samen met de ouders stimuleren we op een positieve manier
de ontwikkeling en vorming van hun kind(eren).

Al onze leerlingen moeten zich gelukkig voelen én zich kunnen ontwikkelen op basis van waarden en normen vanuit de identiteit van de school.

De ouders moeten zich, bij de door hen gemaakte schoolkeuze voor een Lowys Porquinstichting-school, prettig en veilig voelen en ervaren dat zij een juiste schoolkeuze hebben gemaakt.

Ouders moeten ervaren dat er een professioneel team werkzaam is
dat zich voor 100% inzet om het beste voor hun kind(eren) te bereiken.

Onze medewerkers ervaren dat hun werkzaamheden daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen en zij werken met veel plezier en voldoening bij de Lowys Porquinstichting.

Het scholenaanbod van de Lowys Porquinstichting biedt een goede geografische dekking in de regio West-Brabant en Tholen.