Lowys
Porquinstichting
(LPS)

VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Ieder kind heeft recht op een goede, veilige en gezonde leer- en ontwikkelomgeving. Hierbij horen structuur, regels en controle, maar ook de vrijheid om zichzelf te zijn, de wereld te ontdekken en de ruimte om fouten te maken. Juist door deze vrijheid kunnen kinderen hun talenten, vaardigheden en zelfvertrouwen ontplooien, om uit te groeien tot gelukkige, sociale mensen.

Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen, verenigt de LPS 36 scholen en kinderopvanglocaties. Door actieve samenwerking tussen deze entiteiten maken we het mogelijk om een vloeiende leer- en ontwikkellijn uit te zetten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Waar komt de naam Lowys Porquin vandaan?

Onze stichting is vernoemd naar Lowys Porquin (spreek uit: Lowies Porkwien), een van oorsprong Italiaanse pedagoog, die van 1566 tot 1573 in Bergen op Zoom woonde en werkte. Porquin, een man van eenvoudige komaf, schreef het pedagogisch werk ‘Den Uutersten Wille’, dat nog decennialang populair was als leerboek in het onderwijs. Hij liet hiermee zien hoe kinderen, door hen kennis en vaardigheden aan te leren, uitgroeien tot sociale en gelukkige mensen.

Hoewel de wereld en de maatschappij immense veranderingen hebben doorgemaakt sinds de zestiende eeuw, is een gemoderniseerde versie van Porquin’s visie nog steeds relevant en verweven met die van LPS.

LPS_Onderwijs_voor-web_NW_breed

Samen één door verscheidenheid

Kinderen zijn de toekomst. Bij LPS zien we hen daarom niet als een optelsom van hun kennis, vaardigheden en prestaties, maar als toekomstige gezonde, sociale en gelukkige mensen die actief onderdeel uitmaken van de samenleving. Ieder kind is uniek en mag zijn of haar eigen identiteit ontdekken en ontwikkelen, zolang dit gebeurt met respect, vertrouwen en waardering naar elkaar. Deze visie wordt ondersteund door de 31 scholen, die binnen de LPS verenigd zijn. Samen zorgen we voor betekenisvol en passend onderwijs.

LPS Kinderopvang

Spelenderwijs worden wie je bent

Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten, vaardigheden en karakter, hoe jong ze ook zijn. Deze kwaliteiten ontwikkelen ze door te ontdekken, op onderzoek uit te gaan en te beleven. Bij LPS Kinderopvang bieden we kinderen die ruimte, om in een vertrouwde maar uitdagende omgeving spelenderwijs te leren en te worden wie ze zijn. Onze gewaardeerde medewerkers zetten zich hiervoor iedere dag met hart en ziel in op onze peuteropvang, buitenschoolse opvang en kinderdagopvanglocaties.