LPS Onderwijs

LPS onderwijs

31 scholen met een gemeenschappelijke visie

Kinderen zijn de toekomst. Bij LPS zien we hen daarom niet als de optelsom van kennis, vaardigheden en prestaties, maar als toekomstige gezonde, sociale en gelukkige mensen die actief onderdeel uitmaken van onze samenleving. Ieder kind is uniek en mag binnen LPS Onderwijs zijn of haar eigen identiteit ontdekken en ontwikkelen, zolang dit met respect, vertrouwen en waardering naar elkaar gebeurt. Deze visie wordt ondersteund door de 31 scholen die binnen de Lowys Porquin Stichting verenigd zijn.

Samen één in verscheidenheid

Iedere school binnen LPS heeft haar eigen identiteit en gedachtengoed, wat door ons gerespecteerd en aangemoedigd wordt. Uiteraard passen de normen en waarden binnen die van LPS. We erkennen dat de hedendaagse maatschappij vraagt om een bredere blik en invulling, daarom zijn we belangstellend en maken we vanuit overeenkomsten verbinding met andere culturen en levensbeschouwingen. Bovendien volgen we ontwikkelingen in de maatschappij op de voet en besteden hier aandacht aan in ons onderwijs.

“Bij LPS vinden we het belangrijk om de verantwoordelijkheid te laten waar hij hoort, namelijk bij de scholen zelf. Uiteraard binnen de door LPS gestelde kaders voor onze visie en onderwijskwaliteit.”

Bert Schluter
Directeur LPS Onderwijs

Wat maakt LPS bijzonder?

  • We staan voor eenheid door verscheidenheid; Onze scholen hebben hun eigen identiteit, maar onder ‘het dak’ van LPS zijn we samen één en leren we van elkaar.
  • LPS-scholen hebben samen meer in huis: goede faciliteiten, moderne hulpmiddelen en specialistische kennis zoals ondersteuning bij leerproblemen en talentontwikkeling.
  • De kwaliteit van ons onderwijs wordt continu bewaakt, verbeterd en geborgd op alle niveaus van de organisatie.
  • Onze medewerkers genieten regelmatig scholing en training en worden gestimuleerd om binnen de LPS kennis en expertise te vergaren en met collega’s te delen.
  • Bij LPS is een zo vloeiend mogelijke leer- en ontwikkellijn een belangrijk speerpunt. Een voorbeeld hiervan is de samensmelting van de entiteiten LPS Onderwijs en Kinderopvang op diverse locaties.
  • Om kinderen individuele ondersteuning en passend onderwijs te bieden putten we uit ons brede netwerk van deskundigen en samenwerkingspartners, bijvoorbeeld: samenwerkingsverband Brabantse Wal.