Werken bij LPS?

Creativiteit, kritisch denkvermogen en durf

LPS is een financieel gezonde stichting, maar ons échte kapitaal? Dat zijn onze medewerkers; zij vormen het hart van de scholen, de opvanglocaties en onze organisatie als geheel. Deze professionals zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor de kinderen. Het onderwijs en de pedagogiek zijn kwetsbare, maar vooral bijzonder vakken. Als organisatie kunnen we op deze gebieden blijven pionieren door de creativiteit, het kritisch denkvermogen en durf van onze medewerkers. Zij zijn onze ogen en oren, zij zien en horen wat er speelt bij kinderen en ouders, waaronder in relatie tot de maatschappij. Dat brengt ons steeds opnieuw in beweging.

Ruimte creëert ‘nieuwe adem’

Je kunt mensen niet dwingen om hun werk gemotiveerd en met liefde te doen. Wat we wél kunnen doen is een stimulerend werkklimaat creëren en de juiste ondersteuning bieden. Onze filosofie is dat al onze professionals verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Zij zijn tenslotte deskundigen, we vertrouwen op hun expertise en verantwoordelijkheid. Alles vooraf bepalen, daar geloven wij niet in; we krijgen het er zelfs benauwd van. Ruimte geven geeft lucht: ‘nieuwe adem’. Het stimuleert medewerkers bovendien ook om zelf de verantwoordelijkheid te nemen hun kennis te verdiepen en verbreden. Door het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen én door gebruik te maken van expertise van collega’s binnen de organisatie en samenwerkingspartners.

“Eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, professionaliteit en reflectief vermogen vinden we erg belangrijk bij onze medewerkers. We hechten veel waarde aan mensen die niet alleen vanuit de methode werken, maar juist de behoeften van het kind als uitgangspunt nemen.”

Louis van Loon
Hoofd afdeling HR

Solliciteren bij de LPS

Bent u op zoek naar een baan in het onderwijs of de kinderopvang? Wilt u graag werken in een organisatie waar initiatief en creativiteit gewaardeerd en gestimuleerd worden? Met groei- en ontwikkelingsmogelijkheden? Wij zijn altijd op zoek naar medewerkers die zich samen met ons sterk maken voor de kinderen.