De visie van LPS

Pioniers in het vormgeven van onderwijs

LPS is voortdurend in beweging, doordat we steeds met een brede blik naar de wereld kijken en maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen integreren in onze visie en de dagelijkse praktijk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Daarom bieden wij als pioniers op het gebied van onderwijsvormgeving ruimschoots individuele aandacht aan kinderen; zodat ze hun eigen groeipad kunnen volgen. Door het verenigen van opvang en onderwijs onder de vlag van LPS creëren we bovendien een logische en vloeiende leer- en ontwikkellijn voor kinderen.

Groeien en werken vanuit bezieling en vertrouwen

Binnen LPS werken we op basis van vertrouwen; zo creëren we een veilige cultuur waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien én om fouten te maken, want daarvan leren we. Dat geldt voor de kinderen in onze scholen en de opvang, maar ook voor onszelf en onze medewerkers. LPS staat dichtbij alle locaties, maar we leggen de verantwoordelijkheden daar waar ze horen. De directie en medewerkers weten als geen ander wat er op locatie speelt en nodig is. Met bezieling, passie en de geboden ondersteuning en vrijheid, nemen zij zelf graag de verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden, educatie en professionele ontwikkeling.

“Het bestuur hoeft medewerkers écht niet uit te leggen hoe zij hun werk moeten doen, dat doen we dus ook niet. Ze nemen zelf de verantwoording voor hun werkzaamheden en taken, die vrijheid biedt LPS.”

Els Kooijmans & Stéphane Cépèro
College van Bestuur LPS

Een hedendaagse invulling van traditionele normen en waarden

Historisch gezien is LPS verbonden met de rooms-katholieke en protestants-christelijke levensbeschouwing. We blijven zoeken naar de hedendaagse invulling daarvan. Tradities zijn hier onderdeel van, bijvoorbeeld: het inbouwen van stiltemomenten in de schoolweken, de tijd nemen om te reflecteren en stil te staan bij bijzondere momenten; samen vieren, maar ook rouwen hoor erbij.

Vanuit onze overeenkomsten maken we bovendien de verbinding met andere culturen en levensbeschouwingen. Binnen LPS is er ruimte voor intuïtie, initiatief en verbeelding, ondersteund door planning, controle en ‘evidence-based’ werken. Deze dynamische manier van werken geeft de kinderen, onze medewerkers en daarmee de hele organisatie veerkracht; een belangrijke voorwaarde voor groei en ontwikkeling.