LPS Kinderopvang

LPS Kinderopvang

Spelenderwijs worden wie je bent

Alle kinderen hebben hun eigen talenten, vaardigheden en karakter, hoe jong ze ook zijn. Deze kwaliteiten ontwikkelen ze door te ontdekken, op onderzoek uit te gaan en te beleven. Bij LPS Kinderopvang bieden we kinderen die ruimte, om in een vertrouwde maar uitdagende omgeving spelenderwijs te leren en te worden wie ze zijn. Onze gewaardeerde medewerkers zetten zich hiervoor iedere dag met hart en ziel in op onze peuteropvang, buitenschoolse- en kinderdagopvanglocaties.

Een doorlopende leer- en ontwikkellijn

Het merendeel van de opvanglocaties die onder de LPS vallen, zijn direct verbonden aan een Lowys Porquin basisschool. Dit heeft voor u als ouder praktische voordelen en het draagt bij aan het creëren van een vloeiende ontwikkellijn voor uw kind (0 tot 12 jaar). We staan in nauw contact met de scholen; zo kunnen peuters alvast wennen aan de basisschool en worden schoolgaande kinderen voor en na schooltijd en/of in de pauzes in een vertrouwde omgeving opgevangen.

"Lowys Porquin, waar onderwijs, kinderopvang en ouders samenwerken aan een mooie toekomst voor de kinderen!"

Guido Schoonbrood
Hoofd afdeling Kwaliteit

Onze toegevoegde waarde

  • We bieden peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan binnen onze organisatie.
  • Onder de ‘LPS-vlag’ borgt de kinderopvang gemakkelijk de continuïteit en kunnen zij terugvallen op zowel brede als specialistische pedagogische kennis binnen de LPS.
  • Ditzelfde geldt voor intern overleg en kennisoverdracht met leerkrachten van de LPS-basisscholen, waar onze kinderopvanglocaties nauw mee verbonden zijn.
  • We werken nauw samen met lokale partners zoals: het onderwijs, zorgorganisaties, gemeentes en verenigingen.
  • We bieden onze toegewijde, professionele medewerkers volop ontwikkelings- en bijscholingsmogelijkheden, om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan uw kind(eren) voortdurend te verbeteren.
  • We vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de leuke dingen die we in de opvang doen en de ontwikkelingen die we opmerken bij uw kind(eren).