Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  
Home

Home  > 

Werken bij Lowys Porquin

Indien u een open sollicitatie wilt schrijven kunt u deze richten aan:

 

 

Lowys Porquinstichting

t.a.v. het College van Bestuur

Postbus 543

4600 AM  Bergen op Zoom

sollicitatie@lpsnet.nl 

 

 

Vervangers

 

De stichting beschikt over een vervangerspool. Daarnaast participeert de stichting in Leswerk. Leswerk coördineert en regelt alle vervangingen voor het onderwijzend personeel bij de scholen. Leswerk is altijd op zoek naar bevoegde leerkrachten basisonderwijs, die zich beschikbaar willen stellen als vervanger. Zie hiervoor www.leswerk.net

 

 

 

 

 

Team O&O

 

Binnen de stichting is het team Ontwikkelen en Opleiden  (team O&O) ingesteld met als taak alle studenten en beginnende leerkrachten die op de scholen van de Lowys Porquinstichting hun opleiding genieten of daar werkzaam zijn, zo optimaal mogelijk te begeleiden. Naast de begeleidende rol, verzorgen de leden van deze groep ook trainingen op het gebied van communicatie en coaching. Onder de verantwoordelijkheid van de projectleider zijn er momenteel zes bovenschoolse stagebegeleiders binnen de stichting voor één dag per week werkzaam. Dit zijn allen leerkrachten aan scholen binnen de stichting. De stagebegeleider bezoekt regelmatig de school waar de student stage loopt of de beginnende leerkracht werkzaam is. Tevens organiseert de werkgroep intervisiebijeenkomsten rond specifieke thema’s.