Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature stagebegeleider Het Kwadrant

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs in Bergen op Zoom, is op zoek naar een

 

Stagebegeleider 1,0 fte
(schaal 8 CAO VO)

 

 

Lowys Porquin (LPS)

Tot de Lowys Porquinstichting behoren 30 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs in West-Brabant en Tholen.

 

School voor praktijkonderwijs Het Kwadrant

Het Kwadrant is een school voor praktijkonderwijs en behoort tot het voorgezet onderwijs. Het Kwadrant heeft een dynamische leerlingenpopulatie van 216 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor deze leerlingen staat vast dat zij wegens leerachterstanden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidaktische benadering.

                                                                     

De missie van het praktijkonderwijs is leerlingen positioneren en toeleiden naar arbeid. Daarnaast wordt op Het Kwadrant gewerkt aan zelfredzaamheid binnen de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden van het individu en  waar mogelijk maatwerk geleverd.

“Zet jouw toekomst in beweging” luidt de visie van Het Kwadrant. Deze visie geldt voor zowel de leerlingen als het team. De leerling staat binnen het onderwijs centraal. Om optimaal te kunnen ontwikkelen is veiligheid de basis. Deze veiligheid wordt geboden vanuit structuur, rust en regelmaat.

 

Het stagebureau

Stage neemt op Het Kwadrant een belangrijke plaats in. Leerlingen doorlopen op Het Kwadrant een stagetraject, bestaande uit:

Snuffelstages in klas 2;
Assessment en oriënterende stages in klas 3;
Profielstages in klas 4, 5 en Entree, met een opbouw in het aantal stagedagen.

 

Het Kwadrant bereidt leerlingen voor op een stage en biedt hen een zo optimaal mogelijke begeleiding tijdens het gehele stagetraject. Met de stage worden verschillende doelen nagestreefd, waaronder:

kennis maken met alle aspecten van werken, zoals op tijd komen, je voorstellen, omgaan met collega's en meerderen en wennen aan de lichamelijke inspanning die werken met zich meebrengt;
oriëntatie op de arbeidsmarkt, met andere woorden: bij welk werk voelt de leerling zich prettig en welk werk past het best bij de leerling.

 

Het stageteam bestaat uit een stagecoördinator en 3 stagebegeleiders die nauw met elkaar samenwerken. Werken in het stagebureau houdt in dat samen met de leerlingen op zoek gegaan wordt naar een passende stage waarbij leerlingen gecoacht worden van wens- naar kansberoep. Daarnaast is het stagebureau verantwoordelijk voor de nazorg.

Wij zoeken:

Een collega die affiniteit heeft met de doelgroep en samen met de leerling kan genieten van de ‘kleine’ stapjes en de geboekte successen waarbij geldt: “iedere dag een nieuwe kans”.

Goede coachings- en communicatieve vaardigheden zijn hiervoor een vereiste. Daarnaast dient de nieuwe collega representatief en een goede gesprekspartner voor verschillende partijen te zijn (denk daarbij aan leerlingen, ouders, bedrijven, gemeenten en andere netwerkpartners). De stagebegeleider is verantwoordelijk voor de uitstroom van de leerlingen naar werk. Het Kwadrant zoekt een collega die een hoge mate van zelfstandigheid heeft, maar ook binnen het team overlegt en samenwerkt.

 

Om te kunnen werken met onze leerlingen moet de stagebegeleider flexibel en bereikbaar zijn voor vragen van leerlingen en bedrijven. Soms is dat ook buiten werktijd. Het Kwadrant is een school die zich wil blijven ontwikkelen, dus wordt van een nieuwe collega bereidheid tot scholing/ontwikkeling verwacht.

 

Wij bieden

Een bijzondere baan in een gemotiveerd team en een uitdagende, afwisselende werkplek. Bij de functie hoort een salarisschaal 8 van de CAO VO (maximaal € 3.467, - bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De benoeming gaat per 1 september 2021 in.

Informatie

Informatie over de school is te vinden ophttp://http://www.hetkwadrant-boz.nl. Verdere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij mevrouw Annemarie Tieleman, stagecoördinator van de school, annemarie.tieleman@lpsnet.nl of 06-16 28 33 25.

 

Uw reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie nodigen we u uit om te solliciteren. Uw sollicitatie dient uiterlijk op 7 mei 2021 per e-mail gericht te worden aan Lowys Porquin, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw B. Goddrie, sollicitatie@lpsnet.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 17 mei.