Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature leraar tevens mentor Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs met affiniteit voor techniek

Tot de Lowys Porquinstichting behoren 30 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs in West-Brabant en Tholen. In totaal telt de stichting +/- 6500 leerlingen en +/- 650 personeelsleden. De Lowys Porquinstichting bevat het grootst aantal basisscholen in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen en is daardoor een zeer belangrijke overlegpartner in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

Het College van Bestuur van LPS is per direct op zoek naar een 

 

 

Leraar/mentor met affiniteit voor techniek
(1,000 fte)

voor Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

 

 

School voor praktijkonderwijs Het Kwadrant

Het Kwadrant is een school voor praktijkonderwijs en behoort tot het voorgezet onderwijs. Het Kwadrant is een school met een breed netwerk waar op basis van gedeeld leiderschap gewerkt wordt. Het Kwadrant heeft een dynamische en fluctuerende leerlingenpopulatie van ± 195 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor deze leerlingen staat vast dat zij wegens leerachterstanden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering.

                                                                        

De missie van het praktijkonderwijs is leerlingen positioneren en toeleiden naar arbeid. Daarnaast wordt op Het Kwadrant gewerkt aan zelfredzaamheid binnen de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden van het individu en  waar mogelijk maatwerk geleverd.

“Zet jouw toekomst in beweging” luidt de visie van Het Kwadrant. Deze visie geldt voor zowel de leerlingen als het team. De leerling staat binnen het onderwijs centraal. Om optimaal te kunnen ontwikkelen is veiligheid de basis. Deze veiligheid wordt geboden vanuit structuur, rust en regelmaat.

 

Algemeen
Het Kwadrant is op zoek naar een leraar (en mogelijk mentor) voor 5 dagen per week. Affiniteit voor het vak techniek is een vereiste. Schooljaar 2019-2020 staat in het kader van borgen. Binnen onze profielvakken (detailhandel, horeca, techniek, logistiek, groen en schoonmaak) is dit van belang om continuïteit van de school te behouden. De techniekleerlijn is goed vormgegeven. De taak van een nieuwe leraar is deze lijn te borgen en verder uit te breiden. Een technische achtergrond is niet vereist. Motivatie om bij te scholen op technisch gebied wel.

 

Het Kwadrant zoekt:

 

Een leraar/mentor die:

  • Mogelijk samen met een andere mentor zorgdraagt voor het mentorschap en de leerlingbegeleiding van leerlingen;
  • coachingsgesprekken heeft met leerlingen betreffende voortgang, toekomstperspectief, opdrachten en urenregistratie;
  • oudergesprekken voert met leerlingen en ouders betreffende de voortgang;
  • het individueel ontwikkelplan (IOP) en ontwikkelingsperspectief (OPP) actueel houdt;
  • 22 lesuren per week technieklessen geeft aan verschillende groepen van de school;
  • daarnaast nog andere lesgevende taken heeft in andere groepen van onze school.

 

Wij bieden

Een gemotiveerd team en een uitdagende, afwisselende werkplek. Bij de functie hoort een salarisschaal LB van de CAO VO (maximaal € 4.186, - bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in.

 

Informatie

Informatie over de school is te vinden op http://www.hetkwadrant-boz.nl . Verdere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Frank Maas, directeur van de school, frank.maas@lpsnet.nl of 0164-210199.

 

Uw reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie nodigen we u uit om te solliciteren. Uw sollicitatie dient uiterlijk 15 januari 2020 per e-mail gericht te worden aan Lowys Porquinstichting, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw M. Videler, sollicitatie@lpsnet.nl, Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom.