Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature leraar NT2 voor de nieuwkomersvoorziening Wereldwijs

 

LPS is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een

 

Leraar NT2

Locatie Het Kompas

(werktijdfactor in overleg)

 

Wie zijn wij?

Tot Lowys Porquin (LPS) behoren 30 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs in West-Brabant en Zeeland. Naast deze scholen stuurt LPS kinderopvanglocaties aan. Deze opvang bestaat uit peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De scholen en opvanglocaties hebben elk een eigen karakter. In totaal telt LPS ± 800 personeelsleden en draagt de organisatie zorg voor ongeveer 7500 kinderen.

Wat ons bindt is de regio, de steun die we elkaar bieden en bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het kind! Samen staan we sterk en hebben we méér in huis: goede faciliteiten, moderne hulpmiddelen en specialistische kennis zoals hulp bij leerproblemen en mogelijkheden voor talentontplooiing. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot sociale en gelukkige mensen. We vormen een gezonde stichting, waardoor alle medewerkers sterker in hun schoenen kunnen staan. LPS is een grote en aantrekkelijke werkgever met prima arbeidsvoorwaarden en blijvende ontwikkelingskansen.

 

Nieuwkomersvoorziening
Vanaf januari 2021 zijn de deuren van de nieuwkomersvoorziening opengaan voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 13 jaar. Als locatie hiervoor is uitgekozen basisschool Het Kompas te Bergen op Zoom. Het betreft een eigen voorziening voor NT2 kinderen uit de hele regio. Kinderen van binnen en buiten Europa die 1 jaar ondergedompeld worden in de Nederlandse taal en dan na een jaar terugstromen naar een reguliere basisschool in de eigen woonomgeving.

 

Wat zoeken we?

Een leraar NT2 die les wil geven aan deze doelgroep en dit vol enthousiasme doet en daarnaast de drive heeft om deze voorziening te willen uitbouwen. Buiten de gebruikelijk competenties van een leraar, zoeken we iemand die:

 

  • in staat en bereid is een krachtige leeromgeving te creëren voor niet-Nederlandstalige leerlingen;
  • laten zien dat je op de hoogte bent van regels van taalgebruik en taalstructuur en deze op adequate wijze weet te hanteren;
  • zich op de hoogte stellen van de beginsituatie van de individuele leerlingen in hun groep en in staat zijn om de onderwijsplanning hierop af te stemmen; 
  • voldoende kennis en vaardigheden heeft op het gebied van vakinhoud en didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen;
  • het belang erkent van evaluatie in het onderwijsleerproces, in staat zijn op verantwoorde wijze gegevens te verzamelen over het leergedrag en de talige ontwikkeling van de leerlingen.

 

 

Wat bieden we?

In de rol als leraar NT2 krijgt je ook ondersteuning van een IB-er en leidinggevende met expertise op het betreffende gebied. Een aantrekkelijke rol in een nieuwe voorziening voor de regio met een prachtige kans om het fundament te leggen voor de komende jaren, zodat kinderen in deze regio die nieuw in Nederland zijn goede kansen worden geboden om te ontwikkelen en te groeien in het onderwijs.

 

Interesse?

Heb jij al praktische ervaring met en ook kennis van het NT2 onderwijs? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan het verder uitbouwen van het NT2 onderwijs aan deze kinderen? Dan willen wij graag jouw CV én motivatiebrief ontvangen. Deze mag je per e-mail sturen naar sollicitatie@lpsnet.nl t.a.v. Britta Goddrie.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Yolanda Groen, directeur basisschool Het Kompas, tel. 06-81073581.