Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature directeur Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs, is per 1 augustus 2019 op zoek naar een:

 

directeur 1,0 fte

 

School voor praktijkonderwijs Het Kwadrant

Het Kwadrant is een school voor praktijkonderwijs en behoort tot het voorgezet onderwijs. Het Kwadrant is een school met een breed netwerk waar op basis van gedeeld leiderschap gewerkt wordt. Het Kwadrant heeft een dynamische en fluctuerende leerlingpopulatie van ± 170 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor deze leerlingen staat vast dat zij wegens leerachterstanden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering.

                                                                        

De missie van het praktijkonderwijs is leerlingen positioneren en toeleiden naar arbeid. Daarnaast wordt op Het Kwadrant gewerkt aan zelfredzaamheid binnen de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden van het individu en  waar mogelijk maatwerk geleverd.

 

“Zet jouw toekomst in beweging” luidt de visie van Het Kwadrant. Deze visie geldt voor zowel de leerlingen als het team. De leerling staat binnen het onderwijs centraal. Om optimaal te kunnen ontwikkelen is veiligheid de basis. Deze veiligheid wordt geboden vanuit structuur, rust en regelmaat.

 

Een directeur op Het Kwadrant:

De directeur is verantwoordelijk voor het uitbrengen van (beleids)adviezen aan het bestuur. De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school.

De directeur draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school, profileert de school, vertegenwoordigt de school binnen het brede netwerk en samenwerkingsverband en coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school.

De directeur geeft op basis van gedeeld leiderschap sturing aan het managementteam, dit managementteam bestaat uit: de directeur, teamcoördinator, intern begeleider, ondersteuningscoördinator en stagecoördinator. Daarnaast bestaat het team uit: groeps- en vakdocenten, gespecialiseerd ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel en administratief en facilitair ondersteunende medewerkers.

 

Het College van Bestuur zoekt

 

een directeur die:

 • beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • affiniteit heeft met het praktijkonderwijs, ervaring binnen het praktijkonderwijs is een pré;
 • een vertegenwoordiger is binnen een breed netwerk en oor en oog heeft voor wat er leeft in en om de school;
 • de doelgroep een warm hart toedraagt;
 • de missie van het praktijkonderwijs en visie van de school onderschrijft en bewaakt;
 • orthopedagogisch onderlegd is en in staat is om een veilig klimaat te creëren waarin leerlingen en personeel zich op basis van vertrouwen, motivatie en stimulatie, optimaal kunnen ontwikkelen;
 • beschikt over onderwijskundig leiderschap en op basis van gedeeld leiderschap kan werken aan de ontwikkeling en continuïteit van de school;
 • flexibel is en in staat is adequaat te reageren op ad hoc situaties en beslissingen of besluiten vanuit het dynamische werkveld met oog voor de individuele leerbehoeften van de leerling;
 • de kwaliteit van de school bewaakt en resultaten borgt;
 • ruimdenkend en innovatief is in het ontwikkelen van onderwijsconcepten;
 • financieel kundig is.

een persoonlijkheid die:

 • beschikt over sociale vaardigheden en op basis van positieve psychologie een open en laagdrempelige houding creëert naar het team, de leerlingen en de ouders;
 • zich hard durft te maken voor een kwetsbare populatie en het type onderwijs;
 • een enthousiast gedreven arbeidsethos heeft en een voorbeeldrol kan vervullen voor het team, de leerlingen en de ouders;
 • evenwichtig is en werkt vanuit hart en hoofd;
 • verbindt en samenwerkt vanuit vertrouwen zowel binnen als buiten de school;
 • transparant is in zijn/haar handelen naar alle bij de school betrokken partijen;
 • een warme uitstraling heeft waar voldoende ruimte is voor humor en inlevingsvermogen;
 • beschikt over sterke en heldere communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken om verschillende typen gesprekken te voeren;
 • persoonlijk participeert op de werkvloer.

 

Wij bieden:

Een gemotiveerd team en een uitdagende, afwisselende werkplek. Bij de functie hoort een maximum schaal 13 van de CAO VO (maximaal € 6.012, - bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De benoeming gaat in met ingang van 1 augustus 2019.

 

Informatie: 

Informatie over de school is te vinden op www.hetkwadrant-boz.nl. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Stéphane Cépèro, voorzitter College van Bestuur, stephane.cepero@lpsnet.nl of 0164-230166.

 

Uw  reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen we u uit om te solliciteren. Uw sollicitatie dient uiterlijk 19 april 2019 per e-mail gericht te worden aan Lowys Porquin, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw M. Videler, marion.videler@lpsnet.nl , Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom.