Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature directeur Brede School Lodijke

 

Brede School Lodijke is vanaf heden op zoek naar een fulltime (1,0000 fte.) directeur.

 

De school

Brede School Lodijke is een katholieke school gelegen in Bergen op Zoom in de wijk De Bergse Plaat. Lodijke is een grote school met bijna 700 leerlingen en meer dan 50 medewerkers. Binnen Brede School Lodijke werken we nauw samen met LPS-KOM en Breek-4U. Zij bieden kinderopvang van 0-4 jaar, peuterspeelzaal, voor-, tussen- en naschoolse opvang.

 

De school zit in een verandertraject gericht op kindgericht onderwijs, waar we ons op dit moment voornamelijk richten op thematisch onderwijs voor de wereldoriëntatievakken. Het gebouw is zeer recent gerenoveerd ten behoeve van deze onderwijsvernieuwing.

 

De functie

De directeur van basisschool Lodijke is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op en rond de school. Deze dagelijkse gang van zaken wordt gekenmerkt door de voortdurende vraag om kwalitatief goed onderwijs en de zorg voor het welbevinden van leerlingen en medewerkers. De directeur van Lodijke werkt nauw samen met de kinderopvangafdeling, die ook in het gebouw gepositioneerd is. Daarnaast heeft hij/zij ruime ervaring in leidinggevende functies en is hij/zij bij voorkeur in het bezit van een onderwijsbevoegdheid. De directeur van Lodijke heeft ruime ervaring met onderwijsfinanciën en specifieke wet- en regelgeving.

Naast werkzaamheden als directeur van Lodijke is de directeur van Lodijke ook deelnemer aan het brede bestuurlijke beraad waarin nauwe samenwerking plaatsvindt tussen alle leidinggevenden van de brede LPS-organisatie.

 

Het College van Bestuur zoekt

 

een directeur die:

 • een duidelijke visie op onderwijs heeft en daarmee onderwijskundig leiderschap;
 • een vervolg geeft aan de ingezette lijn richting een lerende organisatie, waarin de diverse verantwoordelijkheden op de juiste posities zijn belegd;
 • een teamspeler die samenwerkingsgericht is en zicht heeft op het grotere geheel;
 • kennis van en ervaring heeft met verandermanagement;
 • de twee adjunct-directeuren, de intern begeleiders en de teamleden als sparringpartners ziet;
 • bijdraagt aan het pedagogisch didactisch klimaat in de school;
 • oog heeft voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en deze op waarde kan schatten voor de school;
 • de katholieke identiteit onderschrijft en uitdraagt;
 • resultaatgericht is.

 

 

 

een persoonlijkheid die:

 • enthousiast is en voorstander van een open cultuur;
 • laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd duidelijk grenzen aan kan geven;
 • intensief wil samenwerken met interne en externe geledingen en daarmee netwerken kan bouwen en onderhouden;
 • voor verbinding zorgt;
 • beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden naar zowel het team, de leerlingen, ouders en interne en externe partners;
 • zichtbaar is voor leerlingen en ouders;
 • de nodige dosis humor en relativeringsvermogen heeft;
 • stressbestendig is, beschikt over creatief denkvermogen, stimuleert, inspireert en motiveert.

 

 

een leidinggevende die:

 • ter zake kundig en flexibel is, met kennis van eigentijds leiderschap;
 • in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen en de complexiteit van de omgeving van de school in kan schatten;
 • ethisch verantwoorde beslissingen neemt;
 • effectief en efficiënt verantwoording af kan leggen aan diverse geledingen binnen en buiten de organisatie;
 • een evenwicht weet te bewaren tussen zakelijke bedrijfsvoering en de maatschappelijke opdracht van zijn/haar organisatie;
 • vanuit zijn/haar leiderschap de bedoeling van zijn/haar organisatie altijd in het oog heeft, namelijk het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en medewerkers.

 

Informatie:

Informatie over de school is te vinden op www.lodijke.nl. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Stéphane Cépèro, voorzitter College van Bestuur, stephane.cepero@lpsnet.nl, tel. 0164 - 230166.

 

Uw reactie:

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature nodigen we u uit om te solliciteren. Sollicitaties dienen uiterlijk 14 september 2018 per mail op het bestuursbureau ontvangen te zijn: bestuursbureau@lpsnet.nl onder vermelding van: sollicitatie directeur Lodijke.