Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature directeur basisschool De Biezenhof

Basisschool De Biezenhof is per 1 augustus 2019 op zoek naar een:

 

directeur 0,8 – 1,0 fte

 

De school:

Basisschool De Biezenhof is een katholieke basisschool in Halsteren met op dit moment ongeveer 340 leerlingen die zijn verdeeld over 15 groepen. Op De Biezenhof geven 32 personeelsleden gezamenlijk vorm aan het onderwijs op de school.

 

Onder het motto ‘De Biezenhof doet de goede dingen en doet die dingen goed’ dragen de teamleden zorg voor goed onderwijs dat gericht is op het behalen van goede resultaten in een krachtige leeromgeving met professionele begeleiding voor de leerlingen.

 

De Biezenhof staat voor een heldere structuur, duidelijkheid en doorgaande lijnen.

 

De functie:

De directeur van basisschool De Biezenhof is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school, draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs en geeft leiding aan het team, zodat iedere leerling de schoolloopbaan op een plezierige, adequate, zinvolle en passende wijze kan doorlopen.

De directeur heeft ervaring met onderwijsfinanciën en specifieke wet- en regelgeving. Naast werkzaamheden als schoolleider van De Biezenhof, is de directeur ook deelnemer aan het breed beraad waarin nauwe samenwerking plaatsvindt tussen alle leidinggevenden van de brede LPS-organisatie.

 

Het College van Bestuur zoekt

 

een directeur die:

 • beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • nadenkt – en met het team in gesprek gaat – over de eigen opvattingen over goed onderwijs, een goede school, goed leiderschap;
 • in staat is zelf een omgeving te creëren waarin hij/zij het goede en het beste uit zichzelf kan halen, en uit anderen;
 • met het team een gezamenlijke visie op onderwijs kan ontwikkelen, concretiseren en uitdragen;
 • de deskundigheid van de teamleden optimaal weet te benutten en professionalisering stimuleert;
 • de katholieke identiteit onderschrijft, uitdraagt en integraal binnen de brede identiteitsontwikkeling laat samenkomen met de groei van de kwaliteit van het onderwijs;
 • planmatig en resultaatgericht werkt, kan delegeren en het team ruimte, waardering en vertrouwen geeft;
 • in dialoog met het team de organisatiekenmerken (structuur, cultuur, organisatie, personeel en faciliteiten) kan vormgeven vanuit een inhoudelijke gerichtheid op het leren en ontwikkelen van kinderen;
 • ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan en oor en oog heeft voor wat er leeft in en om de school;

  in relatie tot de omgeving kan staan, op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en hierop kan anticiperen;

 • een nieuwsgierige en open houding heeft en weet met gezond verstand te improviseren;

 • in staat is een evenwicht te vinden tussen bedrijfsmatig en zakelijk leidinggeven en het stimuleren en faciliteren van de professionele ruimte voor het team.

een persoonlijkheid die:

 • een warme uitstraling en gevoel voor humor heeft en beschikt over inlevings- en relativeringsvermogen;
 • een open, enthousiast en laagdrempelig is;
 • intensief wil samenwerken met interne en externe partners en daarmee netwerken kan bouwen en onderhouden;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in de school als naar buiten toe;
 • inspireert, verbindt, innovatief en creatief denkend is;
 • zichtbaar is voor leerlingen en ouders.

 

Informatie: 

Informatie over de school is te vinden op www.biezenhof.nl . Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Els Kooijmans, plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur, els.kooijmans@lpsnet.nl , tel. 0164 – 230166.   

 

Uw  reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen we u uit om te solliciteren. Uw sollicitatie dient uiterlijk 15 maart 2019 per e-mail gericht te worden aan Lowys Porquin, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw M. Videler, marion.videler@lpsnet.nl , Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom.