Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature directeur basisschool De Biezenhof

 

Vacature directeur basisschool De Biezenhof 0,8 – 1,0 fte

 

De school:

Basisschool De Biezenhof is een katholieke basisschool in Halsteren met op dit moment ongeveer 340 leerlingen die zijn verdeeld over 14 groepen. Op De Biezenhof geven 34 personeelsleden gezamenlijk vorm aan het onderwijs op de school.

Onder het motto ‘De Biezenhof doet de goede dingen en doet die dingen goed’ dragen de teamleden zorg voor goed onderwijs dat gericht is op het behalen van goede resultaten in een krachtige leeromgeving met professionele begeleiding voor de leerlingen.

De Biezenhof staat voor een heldere structuur, duidelijkheid en doorgaande lijnen.

 

De functie:

De directeur van basisschool De Biezenhof is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school, draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs en geeft leiding aan het team, zodat iedere leerling de schoolloopbaan op een plezierige, adequate, zinvolle en passende wijze kan doorlopen. De directeur heeft  ervaring met  onderwijsfinanciën en specifieke wet- en regelgeving. Naast werkzaamheden als schoolleider van De Biezenhof is de directeur ook deelnemer aan  het brede bestuurlijke beraad waarin nauwe samenwerking plaatsvindt tussen alle leidinggevenden van de brede LPS-organisatie.

 

Het College van Bestuur zoekt

 

een directeur die:

 • beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • nadenkt - en met het team in gesprek gaat - over de eigen opvattingen over goed onderwijs, een goede school, goed leiderschap;
 • in staat is zelf een omgeving te creëren waarin hij/zij het goede en het beste uit zichzelf kan halen, en uit anderen;
 • met het team een gezamenlijke visie op onderwijs kan ontwikkelen, concretiseren en uitdragen;
 • de katholieke identiteit onderschrijft, uitdraagt en integraal binnen de brede identiteitsontwikkeling laat samenkomen met de groei van de kwaliteit van het onderwijs;
 • in staat is een evenwicht te vinden tussen bedrijfsmatig en zakelijk leidinggeven en het stimuleren en faciliteren van de professionele ruimte voor het team;
 • in relatie tot de omgeving kan staan en kan anticiperen op ontwikkelingen;
 • een nieuwsgierige en onderzoekende houding heeft en weet met gezond verstand te improviseren;
 • in dialoog met het team de organisatiekenmerken (structuur, cultuur, organisatie, personeel en faciliteiten) kan vormgeven vanuit een inhoudelijke gerichtheid op het leren en ontwikkelen van kinderen;
 • ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan en oor en oog heeft voor wat er leeft in en om de school;

een persoonlijkheid die:

 • gevoel voor humor heeft en beschikt over inlevings- en relativeringsvermogen;
 • een open persoonlijkheid is, die enthousiast en laagdrempelig is;
 • intensief wil samenwerken met interne en externe partners en daarmee netwerken kan bouwen en onderhouden;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in de school als naar buiten toe;
 • inspireert, verbindt en creatief denkend is;
 • zichtbaar is voor leerlingen en ouders.

 

 

Informatie

Informatie over de school is te vinden op http://www.biezenhof.nl Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Stéphane Cépèro, voorzitter  College van Bestuur, stephane.cepero@lpsnet.nl , tel. 0164 - 230166.

 

Uw  reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature nodigen we u uit om te  solliciteren. Sollicitaties dienen uiterlijk 14 september 2018 per mail  op het bestuursbureau ontvangen te zijn: bestuursbureau@lpsnet.nl   onder vermelding van: sollicitatie directeur De Biezenhof.