Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature beleidsmedewerker Personeel

Het College van Bestuur van LPS is vanwege uitbreiding per direct op zoek naar een

 

Beleidsmedewerker personeel 0,6 - 0,8 fte

(met de focus op opleiden en ontwikkelen)

 

Lowys Porquin (LPS)

Tot LPS behoren 30 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs in West-Brabant en Zeeland. Naast deze scholen stuurt LPS 8 kinderopvanglocaties en 19 peuterspeelzalen aan en er wordt op 16 scholen de tussenschoolse opvang verzorgd. Alle scholen en opvanglocaties hebben elk een eigen karakter. In totaal telt LPS ± 750 personeelsleden en bedient de organisatie ongeveer 7500 kinderen.

 

Wat ons bindt is de regio, de steun die we elkaar bieden en bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het kind! Samen staan we sterk en hebben we méér in huis: goede faciliteiten, moderne hulpmiddelen en specialistische kennis zoals hulp bij leerproblemen en mogelijkheden voor talentontplooiing. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot sociale en gelukkige mensen. We vormen een gezonde stichting, waardoor alle medewerkers sterker in hun schoenen kunnen staan. LPS is een grote en aantrekkelijke werkgever met prima arbeidsvoorwaarden en blijvende ontwikkelingskansen,

 

De afdeling HR

Onze visie op onderwijs, organisatie en HR kunt u terug lezen in onze documenten “Nieuwe adem”, “LPS in beweging” en uiteraard ons “Koersplan”. Deze documenten zijn terug te vinden op onze website. De HR afdeling is daarbij een dienstverlenende, ondersteunende, adviserende, initiatiefrijke sparringpartner. We willen daarbij zoveel als mogelijk werken vanuit de bedoeling. We stemmen onze activiteiten (indirect) af op het primaire proces en leveren daaraan een inhoudelijke bijdrage. “We enable you to work”.

De komende jaren ligt onze focus vanuit het beleidsplan op 2 aandachtsgebieden:

 1. krapte op de arbeidsmarkt (werving en selectie);
 2. professionalisering van de medewerkers (opleiden en ontwikkelen).

 

De functie

De werkzaamheden vinden plaats binnen de staf van het bestuursbureau van LPS. De beleidsmedewerker personeel is als staffunctionaris onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB) en de bestuurssecretaris belast met de ontwikkeling van het personeels- en organisatiebeleid en heeft daarbij de focus op opleiden en ontwikkelen.

 

Het CvB zoekt een beleidsmedewerker die:

 • beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • brede theoretische kennis heeft van de ontwikkelingen op het gebied van HR en het werkterrein van het schoolbestuur en kinderopvang en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en personeelsinstrumenten;
 • kennis heeft van theorieën, methoden en technieken op het gebied van organisatieonderzoek, opleiden en ontwikkelen;
 • inzicht heeft in het beleidsterrein van onderwijs en bij voorkeur ook kinderopvang en vaardig is in het analyseren van personele en organisatorische consequenties van beleidswijzigingen.
 • beschikt over adviesvaardigheden;
 • vaardig is in het behandelen van vaak gevoelige personeels- en organisatieaangelegenheden.

Onze toekomstige Beleidsmedewerker personeel

 • is enthousiast en heeft humor;
 • is een positief kritische gesprekspartner in overleg met en voor de leidinggevenden van onze scholen en kinderopvanglocaties;
 • kan de juiste prioriteiten stellen;
 • is relationeel sterk, kan omgaan met emoties en tegelijkertijd zakelijk blijven;
 • is vaardig in het signaleren en onderzoeken van ontwikkelingen en analyseren van gegevens;
 • kan analytisch denken;
 • laat de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon, blijft autonoom en professioneel;
 • verwoordt zaken mondeling en schriftelijk op een duidelijke manier;
 • is in staat om zaken te borgen;
 • bouwt aan een netwerk t.b.v. de werkzaamheden.

 

Taken

Adviseert het CvB en de bestuurssecretaris over de ontwikkeling en inrichting van het HR-beleid en de daarbij behorende instrumenten door:

 • het analyseren van de voorgenomen beleidsontwikkelingen binnen de organisatie en het in kaart brengen van en adviseren over personele en organisatorische consequenties van te nemen maatregelen;
 • het doen van voorstellen voor de verdere invulling van het personeels- en organisatiebeleid en afstemmen op algemeen geformuleerde beleidslijnen van de organisatie;
 • het deelnemen aan in- en externe project- en werkgroepen gericht op verdere ontwikkeling van het personeels- en organisatiebeleid;
 • het adviseren over alle gemandateerde personeels- en organisatieaangelegenheden, inclusief interpretatie en consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving ter zake en het in dat kader verzorgen van kennis- en informatieoverdracht;
 • het implementeren van een planning en control cyclus voor de HR-werkzaamheden;
 • het adviseren bij de uitvoering van personeelsaangelegenheden;
 • het ontwikkelen van managementinstrumenten ten behoeve van de uitvoering van het HR-beleid en het begeleiden van het management bij het toepassen ervan;
 • het opstellen van plannen voor de formatieve inrichting van het schoolbestuur;

 

Informatie

Informatie over Lowys Porquin is te vinden op www.lowysporquin.nl, ook aangaande onze visie op de organisatie en het personeel. Verdere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij Louis van Loon, bestuurssecretaris, e-mail louis.van.loon@lpsnet.nl, tel. 0164 – 230166.   

 

Wij bieden

Een gemotiveerd team met een moderne visie op HR beleid en een uitdagende, afwisselende werkplek. Een organisatie in ontwikkeling met veel ruimte voor professionele inbreng en individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de functie hoort een maximum schaal 11 van de CAO PO. De benoeming gaat in overleg zo spoedig mogelijk in.

 

Uw reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen we u uit om te solliciteren. Uw sollicitatie dient uiterlijk 14 juni 2019 per e-mail gericht te worden aan Lowys Porquin, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw M. Videler, marion.videler@lpsnet.nl, Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom.