Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

St. Anthonius

Oud-Vossemeer

R.K. basisschool Sint Anthonius is een kleine school in een landelijk gelegen dorp op het eiland Tholen, Oud-Vossemeer.

 

De school telt vier combinatiegroepen. Basisschool Sint Anthonius is een deel van de samenleving en staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst. Op basisschool Sint Anthonius werken we dagelijks vanuit, onze samen omschreven, kernwaarden en leefregels. Dit doen we samen met alle betrokkenen bij de kinderen: leerkrachten, ouders, directie en andere partners.

Onze kernwaarden zijn:

Samen:

 • Op onze school mogen leerlingen zichzelf zijn, ook al gedragen ze zich soms anders.
 • We hanteren de opvoedingsstijl: leiden, begeleiden en ondersteunen.
 • We ontwikkelen de sociale vaardigheden onder andere door middel van de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ gekoppeld aan poppies en leefregels.
 • We bewaken de doorgaande lijn.
 • We nemen ouders serieus en zijn laagdrempelig voor hen. We beschouwen hen als partner in het leer- en opvoedingsproces.
 • De leerkrachten en ouders vertonen modelgedrag.
 • Er zijn duidelijke regels en afspraken die consequent toegepast worden.
 • We voeren het pestprotocol uit.
 • Goed pedagogisch klimaat  o.a. d.m.v. werken met klasbouwers.
 • We hebben aandacht voor teamvorming.

Uitdagend:

 • We creëren een uitdagende leeromgeving met motiverende activiteiten.
 • We zorgen voor een goede werksfeer waarin de kinderen ontspannen kunnen leren.
 • We kiezen voor methodes die voldoen aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus voor zover deze bekend zijn.

Optimale leren:

 • We laten de samenwerking tussen kinderen optimaal  verlopen.
 • We geven instructie op maat.
 • We zorgen dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen taak.
 • We stellen hoge doelen voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

Onze leefregels zijn:

 • Beloofd is beloofd!
 • Ik mag er zijn, jij mag er zijn!
 • Goed luisteren naar elkaar, daar heb ik wel oren naar!
 • Ik zorg voor mezelf en ook voor jou!
 • Opgeruimd en schoon, dat doe je gewoon!
 • Samen kun je meer!

Benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet? U kunt altijd een afspraak maken met de directeur van de school om te ervaren hoe we dit dagelijks waarmaken.

Meer informatie?

Onze locatie