Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

De Meulenrakkers, gelukkig leren en leren gelukkig te zijn

Ossendrecht

Basisschool De Meulenrakkers is de enige school in het dorp Ossendrecht. De sfeer op school is open, hartelijk, iedereen hoort erbij, de kanjerregels worden toegepast.


Ook in Ossendrecht zijn kinderen per definitie allemaal verschillend, in uiterlijk, in aanleg, tempo, de manier waarop ze leren, welke onderwijsbehoeften ze hebben. Daarom volgen we de ontwikkeling van alle kinderen op allerlei terreinen nauwkeurig en planmatig, met als beoogd resultaat dat elk kind gelukkig is en zich voorspoedig ontwikkelt. We helpen ze waar nodig en we dagen ze uit waar nodig. Voor sommige kinderen geldt dit voor taal of rekenen; voor anderen voor emotionele of sociale ontwikkeling.


Gelukkig leren en leren gelukkig te zijn is geen gemakkelijke opgave die we onszelf stellen, maar wel een die voor de kinderen en onszelf de meeste voldoening schenkt!

Meer informatie?

Onze locatie