Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Merijntje: een prettige school

Nieuw-Vossemeer

Merijntje is de enige basisschool in Nieuw-Vossemeer. Medeleven, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid zijn bij ons belangrijke zaken.
Elk mens is een zelfstandig wezen, met eigen aanleg, eigen mogelijkheden . Onze school probeert het kind te laten groeien tot een evenwichtig, zelfstandig en gelukkig mens.

  • Orde, rust en respect zijn op belangrijk. Bij problemen gaan we er niet direct vanuit dat dit alleen aan het kind ligt;
  • We besteden veel aandacht aan het bestrijden van taalachterstanden;
  • Zwakke leerlingen krijgen extra instructie en werken zo nodig met een aangepast programma. Goede leerlingen proberen we aandacht op maat te geven;
  • Voor sociaal- emotionele en gedragsproblemen werken we met het kanjerproject;
  • Speerpunten in ons onderwijs zijn zelfstandig werken, ict in de klas en het vak techniek.

Meer informatie?

Onze locatie