Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

De Wegwijzer

Lepelstraat

Allereerst is van belang, dat kinderen zich thuis voelen op school.
Ons team vindt het belangrijk een veilige schoolomgeving te scheppen.


Kinderen moeten zich kunnen ontplooien binnen duidelijke regelgeving en regelmaat. Als team stellen wij ons ten doel deze regelmaat samen met u waar te maken.Met respect voor elkaar scheppen wij een veilige leeromgeving, waarin elk kind de ruimte krijgt zichzelf te zijn.

 

Door middel van spelsituaties en uitdagende leersituaties krijgen de kinderen de gelegenheid zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen.

Meer informatie?

Onze locatie