Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

De Springplank: warmte, betrokkenheid, interactie

Halsteren

Convergent waar het moet, divergent waar het kan

 

De Springplank is een school met een fijne sfeer. Ieder kind mag zijn zoals het is. We geloven dat kinderen en volwassenen zich goed kunnen ontwikkelen en tot hun recht komen als ze zich veilig voelen. Deze veiligheid is een basisvoorwaarde. We werken vanuit respect en zijn vooral gericht op de positieve kwaliteiten en eigenschappen van mensen. We richten ons bij hoge voorkeur op wat kinderen/volwassen wel kunnen. Waardering en bemoediging gaan boven correctie en berisping.

 

Onze kernwaarden 'warmte - betrokkenheid - interactie' zeggen iets over de intentie, het gevoel waarmee we werken. De visie van de school is hierop gestoeld. 

 

Het speerpunt van de onderwijsvernieuwing op De Springplank is het divergent leren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is “divergent leren” geen methode. Het is vooral een houding, een manier van kijken naar de dingen. Het traditionele onderwijs is vooral “convergent”: vooraf is bepaald wat de leerstof is en wat je moet kunnen reproduceren. Bij het divergent leren gaat het er niet om dat de inhoud van de leerstof anders is, maar vooral dat je er anders mee omgaat. Kinderen leren bijvoorbeeld om kritisch te kijken naar waarheden, vraagstukken en meningen van anderen. In plaats van klakkeloos alles aan te nemen voeden we kinderen op om zelf goed na te denken, zelf keuzes te maken en eigen oplossingen te bedenken. Divergent leren doet een beroep op creativiteit, denkkracht en op eigen verantwoordelijkheid.

 

Kinderen vinden het prettig om eigen keuzes te mogen maken. Van leerkrachten vraagt dit een lerende houding. Divergent leren betekent niet “vrijheid, blijheid” en de leerstof en de doelen die gehaald moeten worden blijven zoals ze nu ook zijn. We gaan er alleen anders mee om waar dat mogelijk is. We zeggen dan ook wel: “convergent leren waar het moet en divergent leren waar het kan”.

Meer informatie?

Onze locatie