Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Groen van Prinsterer: ik kan, mag en durf mijzelf zijn

Dinteloord

Visie:

De kinderen op onze school maken deel uit van een gemeenschap. Ze hebben plezier in samen werken en leren. Ze zien de leraar als iemand die hen coacht en assistentie verleent.

 

Wij bereiden onze kinderen voor op een steeds veranderende wereld voor banen die nu nog niet bestaan. We weten dat ze 21e eeuwse vaardigheden zoals sociale en culturele vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en oplossingsvaardigheden nodig zullen hebben, dat kinderen kritisch kunnen denken, geleerde strategieën moeten kunnen toepassen, goed kunnen communiceren en ictgeletterd moeten zijn.

Dus, naast het aanleren van kennis zal de leraar veel aandacht besteden aan persoonlijke en culturele ontwikkeling.

 

Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen.

 

We kennen rechten en plichten, vrijheden en regels.

Het gaat in ons onderwijs om zelfontplooiing en talentontwikkeling en ook om: ‘zorg voor de ander en zorg voor de omgeving’.

 

Wij willen een school zijn waarin onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘mensen op aarde die zich verantwoordelijk, gewaardeerd en gerespecteerd voelen’.

Mensen die kunnen doen wat ze geleerd hebben, binnen hun vermogen, op de voor hen juiste plaats in onze samenleving.

 

Ons motto:

Ik kan, mag en durf mijzelf zijn.

Meer informatie?

Onze locatie