Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Marco Polo: 100 werelden om te ontdekken!

Bergen op Zoom

Op Marco Polo wordt gewerkt volgens het Reggio Emila concept. Wat betekent dat in de praktijk?

  • Uitgangpunt is dat kinderen vele talenten hebben en dat we deze zoveel mogelijk willen ontwikkelen in een inspirerende en uitdagende omgeving.
  • Deze talenten komen aan bod tijdens de ateliers met beeldende vorming, muziek, theater/drama, kookles, techniek en tuinieren.
  • We werken met thema's, waarbinnen de kinderen aan hun eigen onderzoeksvragen werken.
  • Vanaf de kleutergroepen krijgen de kinderen  Engelse les, waardoor het taalkundig vermogen gestimuleerd wordt.

Daarnaast:

  • Taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie worden aangeboden middels gerenommeerde methodes die voldoen aan de voor het basisonderwijs gestelde kerndoelen. Deze methodes worden op een gestructureerde en gedifferentieerde manier aangeboden.
  • Leerkrachten passen divergente lesmethodes toe met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en leerbehoefte van de kinderen. Hierdoor worden de zogenaamde 21-st century skills als samenwerken, kritisch denkvermogen en probleemoplossing ontwikkeld.

Meer informatie?

Onze locatie