Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Ruim 30 scholen in de regio West-Brabant & Tholen

Het aanbod van de Lowys Porquinstichting biedt een goede geografische dekking in de regio. Het betreft hier scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en kinderopvanglocaties.

Alle scholen spelen in op het veranderend leren van de aan hen toevertrouwde leerlingen en creëren ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren voor elke
leerling in een steeds verder digitaliserende leeromgeving.

De scholen zijn ambitieus, hebben een duidelijke focus op onderwijsresultaat en houden rekening met de diversiteit
en de belangen van de leerling- en ouderpopulatie.

Het onderwijsaanbod is afgestemd op de mogelijkheden van zowel
de leerlingen als van de school.

Alle scholen hebben een duidelijke visie op pedagogisch en didactisch handelen, met aandacht voor zingeving, duurzaamheid en welbevinden van leerlingen en ouders en zorgen er voor dat zij in ontwikkeling zijn
en blijven.

Onze locaties bieden ouders een prettige en vertrouwde plek voor
hun kinderen. Scholen en kinderopvanglocaties die thuishoren waar
ze staan. Waar elk kind de ruimte krijgt die het nodig heeft om zich
te ontwikkelen.

 

Zo helpen wij kinderen zich met kennis en vaardigheden
te ontplooien tot sociale en gelukkige mensen.