Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vrijwillige ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar wordt een ouderbijdrage aan u gevraagd. Vanuit die ouderbijdragen wordt o.a. de Sinterklaasviering, de Kerstviering, verjaardagen van de leerkrachten, de Paasviering, de sportdag en andere diverse projecten betaald.

 

De ouderbijdrage wordt altijd heel bewust laag gehouden. Nadrukkelijk dient gezegd te worden dat alle ouderbijdragen VRIJWILLIG ZIJN. U bent NIET VERPLICHT de ouderbijdrage te betalen. In de schoolgids van de school van uw kind(eren) is te lezen waar de ouderbijdragen aan besteed worden.

 

Nogmaals nadrukkelijk wordt hier gesteld dat geen enkele bijdrage, voor welke activiteit ook, verplicht is. Dit laatste betekent dat ook de gevraagde bijdragen voor schoolreisjes en schoolkampen vrijwillig zijn!