LPS dient twee nieuwe initiatieven in bij het Ministerie van Onderwijs

Binnen Lowys Porquin (LPS) zijn we al een aantal jaar bezig met onderzoek naar nieuwe vormen van onderwijs en opvang. De afgelopen jaren hebben we diverse experimenten en projecten gedaan waarin kinderen creatieve en ondernemende vermogens leren ontwikkelen en waar wordt aangesloten bij de ontwikkeling van de hersenen. De zeer positieve uitkomsten en resultaten van deze experimenten en projecten hebben ons er van overtuigd dat we hier verder mee gaan. Dat willen we doen door het oprichten van twee nieuwe locaties met vormen van opvang en onderwijs die aanvullend zijn aan alle andere locaties binnen onze organisatie.

LPS kindcentrum Expeditie

Wij zien binnen de kinderpopulatie van de Brabantse Wal een (toekomstige) groep leerlingen die gebaat is bij een andere vorm van onderwijs en opvang. Om ook die groep kinderen goed te kunnen bedienen richten we een nieuwe locatie op: LPS kindcentrum Expeditie.

LPS Expeditie wordt een locatie met nieuwe vormen van basisonderwijs en kinderopvang, gebaseerd op de werking van de hersenen en het ontwikkelen van kritische, creatieve en ondernemende vermogens. Op deze locatie wordt samengewerkt met ouders, experts en wetenschap. Kinderen kunnen tot en met 12-jarige leeftijd LPS Expeditie bezoeken en daarna stromen ze uit naar het voortgezet onderwijs. Als ze daarbij kiezen voor het Lowys Porquin College, zetten we dezelfde onderwijsvorm nog een aantal jaar voort.

LPS kindcentrum Expeditie zou, als alles volgens plan verloopt, kunnen starten op 1 augustus 2025. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het nieuwe kindcentrum bestaan uit vier groepen kinderen in de leeftijd 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 jaar. We starten in 2025 met de groepen 0-3 en 3-6 jarigen. Voor meer informatie over dit nieuwe kindcentrum verwijzen wij u naar de website van deze locatie: www.lps-expeditie.nl.

Lowys Porquin College (LPC)

Binnen Lowys Porquin (LPS) volgen we onze leerlingen die van groep 8 naar het voortgezet onderwijs uitstromen nog een aantal jaar. Dit doen we om te zien hoe het met onze leerlingen gaat en om te zien of we een passend advies gegeven hebben. Gelukkig kunnen we zeggen dat dit in bijna alle gevallen heel goed gaat. Onze scholen geven goede en kansrijke adviezen en we zien onze leerlingen na verloop van tijd hun diploma halen op het niveau dat bij hen past.

Het volgen van leerlingen van groep 8 naar het voorgezet onderwijs, roept bij ons ook een aantal vragen op:

  1. Is de overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd voor kinderen niet te vroeg?
  2. Is er binnen het huidige systeem voor voortgezet onderwijs voldoende ruimte voor individuele leertrajecten?
  3. Is het beter voor de ontwikkeling van kinderen als zij van 0 tot 18 jaar op basis van dezelfde onderwijsvorm kunnen leren en ontwikkelen?

Het Lowys Porquin College - onze nieuwe school voor voortgezet onderwijs - geeft antwoord op deze drie vragen, mede door de nauwe samenwerking met onze nieuwe locatie voor kinderopvang en onderwijs: LPS Expeditie. Voor meer informatie over deze nieuwe school verwijzen wij u naar de website van LPC: www.lps-lowysporquincollege.nl.

Steun jij onze nieuwe onderwijsconcepten?

Om deze nieuwe locaties te mogen starten zijn er twee belangrijke zaken nodig:

  • Voldoende belangstelling van ouders met kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar (voor LPC) of met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar (voor LPS Expeditie).
  • Akkoord van het Ministerie van Onderwijs.

Voor het akkoord van het Ministerie zijn we onder andere afhankelijk van het kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling en ondersteuning is voor onze initiatieven. Daarvoor vragen we uw hulp om een zogeheten ouderverklaring voor ons in te vullen. Met uw handtekening laat u zien dat u (een van) onze initiatieven, ten behoeve van een nog breder onderwijsaanbod voor kinderen in onze regio, waardeert. Met het invullen van de verklaring zit u nergens aan vast: met uw handtekening schrijft u uw kind niet in voor (een van) de nieuwe locaties. U heeft ook geen inschrijvingsverplichting bij de nieuwe locatie(s).

Invullen ouderverklaring

De ouderverklaring kunt u invullen op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

- Klik hier om een ouderverklaring in te vullen voor LPS kindcentrum Expeditie
- Klik hier om een ouderverklaring in te vullen voor Lowys Porquin College

U heeft uw DIGID nodig om in te loggen. Als u ingelogd bent, wordt er gevraagd naar het BSN-nummer van uw zoon/dochter. U ondertekent digitaal en daarmee steunt u ons in het kunnen oprichten van de nieuwe locaties.

Wij hopen van harte op uw steun voor ons initiatieven.