LPS onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor kindcentrum en voortgezet onderwijs

In juli heeft Lowys Porquin (LPS) twee nieuwe initiatieven ingediend bij het Ministerie van Onderwijs voor twee nieuwe locaties in Bergen op Zoom, LPS Expeditie (kindcentrum) en Lowys Porquin College (voortgezet onderwijs). Om deze locaties verder invulling te mogen geven, waren voldoende ouderverklaringen nodig van de doelgroep (ouders met kinderen in een specifieke leeftijdsgroep) in de directe omgeving. Nu de deadline is gepasseerd, blijkt dat geen van de initiatieven voldoende ouderverklaringen heeft. Dat betekent dat LPS niet meer via deze route verder kan om deze nieuwe initiatieven te realiseren.

Stéphane Cépèro, voorzitter College van Bestuur van LPS, licht toe: “Ouders gaven aan dat zij door de administratieve rompslomp geen ouderverklaring hebben ingevuld. Echter hebben we veel enthousiaste ouders gesproken over beide initiatieven. Daarom gaan we door met het onderzoeken van andere mogelijkheden om per 1 augustus 2025 te starten.” Het doel blijft het hetzelfde, namelijk een persoonlijk en op maat gemaakte aanpak voor kinderopvang en (voortgezet) onderwijs in de Brabantse Wal, kijkend naar de individuele behoeften en talenten van elk kind.

Dat LPS Expeditie en Lowys Porquin College, welke gevestigd zouden worden in het voormalig Juvenaat gebouw, een vervolg gaat krijgen is zeker. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is LPS aan het onderzoeken. Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via de websites van LPS Expeditie en LPC.

Update 14 november 2023

LPS dient twee nieuwe initiatieven in bij het Ministerie van Onderwijs

Binnen Lowys Porquin (LPS) zijn we al een aantal jaar bezig met onderzoek naar nieuwe vormen van onderwijs en opvang. De afgelopen jaren hebben we diverse experimenten en projecten gedaan waarin kinderen creatieve en ondernemende vermogens leren ontwikkelen en waar wordt aangesloten bij de ontwikkeling van de hersenen. De zeer positieve uitkomsten en resultaten van deze experimenten en projecten hebben ons er van overtuigd dat we hier verder mee gaan. Dat willen we doen door het oprichten van twee nieuwe locaties met vormen van opvang en onderwijs die aanvullend zijn aan alle andere locaties binnen onze organisatie.

LPS kindcentrum Expeditie

Wij zien binnen de kinderpopulatie van de Brabantse Wal een (toekomstige) groep leerlingen die gebaat is bij een andere vorm van onderwijs en opvang. Om ook die groep kinderen goed te kunnen bedienen richten we een nieuwe locatie op: LPS kindcentrum Expeditie.

LPS Expeditie wordt een locatie met nieuwe vormen van basisonderwijs en kinderopvang, gebaseerd op de werking van de hersenen en het ontwikkelen van kritische, creatieve en ondernemende vermogens. Op deze locatie wordt samengewerkt met ouders, experts en wetenschap. Kinderen kunnen tot en met 12-jarige leeftijd LPS Expeditie bezoeken en daarna stromen ze uit naar het voortgezet onderwijs. Als ze daarbij kiezen voor het Lowys Porquin College, zetten we dezelfde onderwijsvorm nog een aantal jaar voort.

LPS kindcentrum Expeditie zou, als alles volgens plan verloopt, kunnen starten op 1 augustus 2025. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het nieuwe kindcentrum bestaan uit vier groepen kinderen in de leeftijd 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 jaar. We starten in 2025 met de groepen 0-3 en 3-6 jarigen. Voor meer informatie over dit nieuwe kindcentrum verwijzen wij u naar de website van deze locatie: www.lps-expeditie.nl.

Lowys Porquin College (LPC)

Binnen Lowys Porquin (LPS) volgen we onze leerlingen die van groep 8 naar het voortgezet onderwijs uitstromen nog een aantal jaar. Dit doen we om te zien hoe het met onze leerlingen gaat en om te zien of we een passend advies gegeven hebben. Gelukkig kunnen we zeggen dat dit in bijna alle gevallen heel goed gaat. Onze scholen geven goede en kansrijke adviezen en we zien onze leerlingen na verloop van tijd hun diploma halen op het niveau dat bij hen past.

Het volgen van leerlingen van groep 8 naar het voorgezet onderwijs, roept bij ons ook een aantal vragen op:

  1. Is de overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd voor kinderen niet te vroeg?
  2. Is er binnen het huidige systeem voor voortgezet onderwijs voldoende ruimte voor individuele leertrajecten?
  3. Is het beter voor de ontwikkeling van kinderen als zij van 0 tot 18 jaar op basis van dezelfde onderwijsvorm kunnen leren en ontwikkelen?

Het Lowys Porquin College - onze nieuwe school voor voortgezet onderwijs - geeft antwoord op deze drie vragen, mede door de nauwe samenwerking met onze nieuwe locatie voor kinderopvang en onderwijs: LPS Expeditie. Voor meer informatie over deze nieuwe school verwijzen wij u naar de website van LPC: www.lps-lowysporquincollege.nl.