Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

INFORMATIE CORONA VIRUS

Geachte ouders, verzorgers en medewerkers,

 

ALLE LOCATIES ONDERWIJS EN KINDEROPVANG VAN LPS GAAN SLUITEN MET INGANG VAN 16 MAART 2020 TOT EN MET MINIMAAL 31 MAART 2020.

 

De ontwikkelingen die dit weekend hebben plaatsgevonden, waaronder het dringende advies van de Federatie Medisch Specialisten, hebben ons doen besluiten om alle locaties van onze organisatie per direct te sluiten. De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.

 

WE ZIJN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen opvang bieden aan díe enkele kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren (zie bijlage) én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat over opvang van kinderen en niet over onderwijs aan kinderen.

 

 

Concreet betekent dit:

  • Maandag 16 maart zijn alle locaties onvoorwaardelijk gesloten voor alle kinderen. Deze onvoorwaardelijke sluiting is nodig om praktische zaken op locatieniveau te kunnen regelen. Op deze maandag vragen wij onze medewerkers, als hun gezondheid dat toelaat, wel naar hun locatie te komen om als team de laatste praktische zaken te regelen voor de periode tot en met 31 maart.
  • Aan ouders/verzorgers, die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang kunnen voorzien, wordt bij deze gevraagd op maandag 16 maart vóór 12.00 uur, bij de leidinggevende van de onderwijs-/kinderopvanglocatie aan te geven of en wanneer er opvang nodig is in de periode van 17 tot en met 31 maart.
  • Maandag na 12.00 uur zal geïnventariseerd worden wat de opvangbehoefte is en welke locaties wij gaan aanwijzen om deze opvang te kunnen regelen. Deze opvangbehoefte kunnen we alleen realiseren bij voldoende bereidwilligheid van medewerkers. Uiterlijk maandag 16 maart 18.00 uur zullen de ouders die een aanvraag hebben gedaan, een terugkoppeling ontvangen waar hun kind(eren) met ingang van 17 maart opgevangen zal/zullen worden.
  • De kosten van de wel of niet afgenomen kinderopvang zullen achteraf verrekend worden in lijn met de te verwachten maatregelen vanuit de overheid.
  • De hiervoor beschreven maatregelen gelden tot nader order maar in ieder geval tot en met 31 maart.

 

Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben. Mochten er echter nog vragen zijn is het College van Bestuur telefonisch bereikbaar onder het volgende telefoonnummer 06 55 57 12 39.